Tôi có thể chỉnh sửa đặt xe của mình không?

Quý khách có thể thay đổi đặt xe thông qua phần Quản lý đặt xe trên trang web của chúng tôi. Sau khi đăng nhập, sử dụng mục “Chuyển đến” để chuyển đến các phần tương ứng quý khách muốn. Tại đây, quý khách có thể yêu cầu thay đổi tên, thêm các tính năng bổ sung tùy chọn, thay đổi xe, ngày, giờ hoặc địa điểm, cũng như cập nhật số hiệu chuyến bay của quý khách.

Các thay đổi dựa trên tình trạng còn xe. Sau khi nhận xe, quý khách sẽ không thể thực hiện các thay đổi đối với đặt xe.

Không có khoản phí bổ sung nào được áp dụng cho các thay đổi cho đến 48 hoặc 24 giờ, phụ thuộc vào chính sách sửa đổi của quý khách, trước khi đến nhận xe. Tuy nhiên, giá có thể thay đổi do định giá trực tiếp.

Bài viết liên quan