Vai var rediģēt rezervāciju?

Rezervāciju varat mainīt mūsu tīmekļa vietnes sadaļā Pārvaldīt rezervāciju. Kad esat pieteicies, izmantojiet sadaļu „Pāriet uz“, lai pārietu uz attiecīgajām sadaļām, uz kurām vēlaties. Šeit varat pieprasīt vārda maiņu, pievienot papildu iespējas, mainīt transportlīdzekli, datumus, laikus vai atrašanās vietu, kā arī atjaunināt lidojuma numuru.

Izmaiņu pamatā ir pieejamība. Pēc saņemšanas izmaiņas jūsu rezervācijā nebūs iespējamas.

Par izmaiņām netiek piemērota administrēšanas maksa. Tomēr veiktās izmaiņas var ietekmēt jūsu rezervācijas cenu.

Visi līdzekļi, ko jūs jau esat samaksājis par automašīnas nomu, tiks pārnesti uz jauno rezervāciju jebkura atkārtotas rezervācijas procesa laikā. No jums tiks iekasēta vai jums tiks atlīdzināta tikai cenu starpība.

Saistītie raksti