ฉันจะขอเปลี่ยนนโยบายการเติมน้ำมันได้หรือไม่

ได้ ท่านสามารถเปลี่ยนนโยบายการเติมน้ำมันในปัจจุบันของท่านได้โดยการเข้าสู่ระบบและไปที่ส่วน จัดการการจอง บนเว็บไซต์ของเรา นโยบายการเติมน้ำมันจะผูกอยู่กับการจองที่ท่านเลือก ดังนั้นท่านอาจจะต้องเลือกตัวเลือกการจองอื่นเพื่อเปลี่ยนนโยบายการเติมน้ำมัน ท่านสามารถไปที่ส่วน “ข้ามไปที่” และเลือก “รถของฉัน” แล้วใช้ตัวเลือกแก้ไขเพื่อทำการค้นหาอีกครั้ง จากนั้น ท่านก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่มีนโยบายการเติมน้ำมันแบบต่างๆ

ถ้าราคาของตัวเลือกใหม่นี้สูงกว่าหรือต่ำกว่าการจองเดิมของท่าน จะมีการเรียกเก็บเงินจากท่านหรือคืนเงินส่วนต่างให้แก่ท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง