Tôi có thể đổi ngày hoặc giờ trên giấy tờ đặt xe không?

Quý khách có thể thay đổi ngày giờ nhận và trả xe bằng cách vào phần Quản lý Đặt xe trên trang web của chúng tôi. Sử dụng phần “Chuyển đến” và chọ “'Địa điểm Nhận xe”, dùng tùy chọn “Chỉnh sửa” để sửa đổi ngày tháng hoặc địa điểm. Có thể thực hiện thay đổi tùy theo thời gian nhận xe của quý khách, nhưng sẽ tùy thuộc vào tình trạng còn xe.

Do giá cả là giá thực tế và tùy thuộc vào tình trạng còn xe, giá có thể tăng vào gần ngày nhận xe của quý khách.

Bài viết liên quan