ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่หรือเวลาของรถเช่าที่จองได้หรือไม่

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาในการมารับรถหรือส่งคืนรถได้โดยไปที่ส่วน จัดการการจอง บนเว็บไซต์ของเรา ไปที่ส่วน “ข้ามไปที่” และเลือก “สถานที่รับรถ” จากนั้นใช้ตัวเลือก “แก้ไข” เพื่อแก้ไขวันที่หรือสถานที่ของท่าน การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้จนถึงเวลามารับรถ แต่ขึ้นอยู่กับว่ามีรถว่างให้บริการหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ (เวลา/วันที่รับรถ ฯลฯ) เกี่ยวกับรถเช่าที่ท่านจองไว้ซึ่งได้ดำเนินการภายในระยะเวลาการยกเลิกตามที่กำหนด จะต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดดูที่ระยะเวลาการยกเลิกการจอง

หากท่านเปลี่ยนแปลงวันที่หรือเวลา มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะจำเป็นจะต้องสร้างการจองขึ้นใหม่ขึ้นในขั้นตอนการจองใหม่ การจ่ายเงินใดๆ ที่ท่านได้ทำไปแล้ว จะถูกโอนไปยังการจองใหม่และท่านอาจจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือได้รับการคืนเงินค่าส่วนต่าง

เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับว่ามีรถว่างให้บริการหรือไม่ ราคาจึงอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันที่รับรถของท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง