האם אוכל לשנות את התאריכים או השעות של ההזמנה שלי?

תוכל לשנות את תאריך ושעת האיסוף או ההחזרה באמצעות מעבר לסעיף ניהול הזמנה באתר האינטרנט שלנו. השתמש בסעיף 'עבור אל' ובחר 'תחנת איסוף', השתמש באפשרות 'עריכה' לתיקון התאריכים או המיקום שלך. השינויים אפשריים עד שעת האיסוף שלך, אך כפופים לזמינות. כל שינוי משמעותי (שעת איסוף/תאריך וכו') שיבוצע בהזמנתך במסגרת תקופת הביטול הספציפית שלך, יהיה כפוף לחיוב נוסף, אנא עיין בתקופת הביטול של הזמנתך.

אם תשנה את התאריכים או השעות, קרוב לוודאי שהמחיר ישתנה, מאחר שיהיה צורך ליצור הזמנה חדשה בתהליך ההזמנה מחדש. כל תשלום שביצעת בעבר יועבר להזמנה החדשה, ואתה תחויב או תזוכה על הפער בהתאם.

מכיוון שהמחירים הם בזמן אמת וכפופים לזמינות, הם עשויים לעלות ככל שתאריך האיסוף שלך קרוב יותר.

מאמרים קשורים