Czy mogę zmienić daty lub godziny mojej rezerwacji?

Możesz zmienić daty oraz godziny odbioru i zwrotu samochodu, przechodząc do obszaru zarządzania rezerwacją w naszej witrynie internetowej. Skorzystaj z opcji „Przejdź do” i wybierz oplecenie „Lokalizacja odbioru”, a następnie skorzystaj z opcji edycji, aby zmienić daty lub lokalizację. Chociaż zmiany można wprowadzać aż do momentu odbioru samochodu, uzależnione są od dostępności. Wszelkie znaczne zmiany (godzina i data odbioru itp.) wprowadzone w rezerwacji w ustalonym okresie anulowania będą podlegać dodatkowej opłacie. Należy sprawdzić, jaki jest okres anulowania rezerwacji.

Po zmianie daty i godzin również cena może ulec zmianie, ponieważ w procesie ponownej rezerwacji tworzona jest nowa rezerwacja. Wszelkie dokonane już płatności zostaną przekazane do nowej rezerwacji. Różnica w cenie zostanie odpowiednio naliczona lub zwrócona.

Ponieważ ceny podlegają zmianom i dostępności, mogą być wyższe w okresie poprzedzającym datę odbioru.

Powiązane artykuły