Bolehkah saya menukar tarikh atau masa tempahan saya?

Anda boleh menukar tarikh dan masa pengambilan atau penghantaran dengan pergi ke bahagian Urus Tempahan di laman web kami. Gunakan bahagian 'Pergi ke' dan pilih 'Lokasi Pengambilan', gunakan pilihan 'Edit' untuk menukar tarikh atau lokasi anda. Perubahan boleh dilakukan sehingga masa pengambilan anda, tetapi tertakluk pada kesediaadaan. Sebarang perubahan besar (masa/tarikh pengambilan dll.) yang dibuat kepada tempahan anda dalam tempoh pembatalan khusus anda akan dikenakan caj tambahan, sila rujuk tempoh pembatalan tempahan anda.

Sekiranya anda menukar tarikh atau masa, terdapat kemungkinan harga akan berubah kerana tempahan baharu perlu dibuat dalam proses tempahan semula. Sebarang pembayaran yang sudah dilakukan akan dipindahkan ke tempahan baharu dan anda akan dicaj atau dipulangkan perbezaannya.

Memandangkan harga disiarkan secara langsung dan tertakluk pada kesediaadaan, harga mungkin meningkat apabila semakin menghampiri tarikh pengambilan anda.

Artikel Berkaitan