Bolehkah saya menukar tarikh atau masa tempahan saya?

Anda boleh menukar tarikh dan masa pengambilan atau penghantaran dengan pergi ke bahagian Urus Tempahan di laman web kami. Gunakan bahagian 'Pergi ke' dan pilih 'Lokasi Pengambilan', gunakan pilihan 'Edit' untuk menukar tarikh atau lokasi anda. Perubahan boleh dilakukan sehingga masa pengambilan anda, tetapi tertakluk pada kesediaadaan.

Memandangkan harga disiarkan secara langsung dan tertakluk pada kesediaadaan, harga mungkin meningkat apabila semakin menghampiri tarikh pengambilan anda.

Artikel Berkaitan