Vai var mainīt rezervācijas datumus vai laiku?

Jūs varat mainīt saņemšanas vai atdošanas datumu un laiku, dodoties uz mūsu tīmekļa vietnes sadaļu “Pārvaldīt rezervāciju”. Izmantojiet sadaļu “Pāriet uz” un atlasiet “Saņemšanas vieta”, izmantojiet iespēju “Rediģēt”, lai mainītu datumus vai atrašanās vietu. Izmaiņas ir iespējamas līdz saņemšanas laikam, bet tās ir atkarīgas no pieejamības. Par visām būtiskajām izmaiņām (saņemšanas laiks/datums u.c.), kas veiktas jūsu rezervācijai noteiktajā atcelšanas periodā, tiks piemērota papildu maksa; lūdzu, skatiet savas rezervācijas atcelšanas periodu.

Ja maināt datumus vai laikus, iespējams, ka cena mainīsies, jo atkārtotas rezervēšanas procesā ir jāizveido jauna rezervācija. Visi jūsu jau veiktie maksājumi tiks pārnesti uz jauno rezervāciju, un jums tiks iekasēta vai atlīdzināta starpība.

Tā kā cenas ir mainīgas un atkarīgas no pieejamības, cenas var palielināties tuvāk jūsu saņemšanas datumam.

Saistītie raksti