Vai var mainīt rezervācijas datumus vai laiku?

Jūs varat mainīt saņemšanas vai atdošanas datumu un laiku, dodoties uz mūsu tīmekļa vietnes sadaļu “Pārvaldīt rezervāciju”. Izmantojiet sadaļu “Pāriet uz” un atlasiet “Saņemšanas vieta”, izmantojiet iespēju “Rediģēt”, lai mainītu datumus vai atrašanās vietu. Izmaiņas ir iespējamas līdz saņemšanas laikam, taču tās ir atkarīgas no pieejamības.

Tā kā cenas ir mainīgas un atkarīgas no pieejamības, cenas var palielināties tuvāk jūsu saņemšanas datumam.

Saistītie raksti