Chính sách về hủy và không đến nhận xe của công ty như thế nào?

Chính sách hủy của công ty là gì?

Chính sách hủy và phí quản lý có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp thuê xe và lựa chọn hủy mà quý khách đã chọn. Vui lòng đọc chính sách hủy và không đến nhận xe trước khi tiến hành đặt xe để đảm bảo quý khách hài lòng với lựa chọn này.

Xin quý khách nhớ rằng quý khách không thể hủy và thay đổi sau khi đã qua thời gian đến nhận xe trong đặt xe. Quy định này áp dụng cho tất cả các đặt xe.

Chính sách hủy đối với các giao dịch đặt xe trả tiền trước toàn bộ hoặc một phần là gì?

Nếu quý khách hủy 24 giờ (trong một số trường hợp 48 giờ) trước thời điểm đến lấy xe, trong hầu hết mọi trường hợp, quý khách sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền.

Nếu quý khách hủy trước dưới 24 giờ (trong một số trường hợp là 48 giờ), trong hầu hết mọi trường hợp, quý khách sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền trừ đi phí quản lý được nêu trong các điều khoản và điều kiện của quý khách. Hoàn tiền được xử lý trong vòng 5 ngày làm việc và tiền sẽ xuất hiện trong tài khoản của quý khách trong vòng 3-5 ngày làm việc dựa trên chính sách của ngân hàng.

Áp dụng cho tất cả các đặt xe:

Nếu khoản thanh toán trực tuyến của quý khách thấp hơn phí quản lý đã nêu, quý khách sẽ không được hoàn tiền cho đặt thuê xe nếu quý khách hủy đặt xe khi có áp dụng phí quản lý.

Nếu yêu cầu đặt xe của quý khách được thực hiện trong vòng 24 giờ (trong một số trường hợp 48 giờ) trước khi lấy xe, chính sách hủy sẽ tự động áp dụng cho việc đặt xe của quý khách.

Tất cả các lệnh hủy nên được thực hiện trong phần Quản lý đặt xe của chúng tôi, và không phải trực tiếp với công ty cho thuê xe. Nếu quý khách đồng ý hủy trực tiếp với công ty cho thuê xe khi đến nơi, quý khách cũng phải thông báo cho chúng tôi việc thay đổi yêu cầu đặt xe trước thời gian quý khách đến nhận xe để có thể hủy đặt xe. Nếu không hủy trực tiếp với chúng tôi trên 24/48 giờ trước thời gian đến nhận xe theo lịch nhưng đã hủy với công ty cho thuê xe, quý khách sẽ không được hoàn lại tiền.

Việc chỉnh sửa yêu cầu đặt xe hoặc hủy các tùy chọn bổ sung có thể không thực hiện được trong vòng 24 giờ trước thời điểm nhận xe.

Chính sách hủy của sản phẩm bảo hiểm bổ sung của quý khách là gì?

Nếu quý khách đã mua một sản phẩm bảo hiểm bổ sung với thuê xe của mình, chính sách sẽ tự động bị hủy nếu quý khách hủy đặt thuê xe.

Chính sách về việc không đến nhận xe là gì?

Không hoàn lại tiền cho những khách hàng không có mặt để nhận xe, những khách hàng không thể nhận xe do không có giấy tờ cần thiết cũng sẽ được coi là “vắng mặt” và sẽ không được hoàn lại tiền.

Công ty cho thuê xe có quyền từ chối xe nếu quý khách không đến đúng giờ cùng với mọi giấy tờ cần thiết và thẻ tín dụng có đủ tiền để trả tiền đặt cọc đảm bảo cho xe. Trong trường hợp quý khách đến quầy cho thuê muộn và quý khách không liên hệ được với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi trước giờ nhận xe hoặc chi tiết chuyến bay đến của quý khách không được thêm vào đặt xe của quý khách, chúng tôi không thể đảm bảo rằng xe sẽ có sẵn.  Trong trường hợp như vậy, trừ khi thuê xe đã được hủy trước ít nhất 48 tiếng, quý khách sẽ không được hoàn lại tiền.

Bài viết liên quan