מהי מדיניות הביטולים ואי-ההופעה שלכם?

מהי מדיניות הביטולים שלכם?

מדיניות הביטולים והחיוב הניהולי יכולים להשתנות בהתאם לספק השכרת הרכב ולאפשרות הביטול שבחרת. אנא קרא את מדיניות הביטולים ואי-ההופעה שלך לפני שתמשיך בהזמנה, כדי לוודא שאתה מרוצה מבחירתך.

זכור שביטולים ושינויים אינם אפשריים אם שעת האיסוף המצוינת בהזמנה חלפה. הדבר מתייחס לכל ההזמנות.

מהי מדיניות הביטולים שלכם בנוגע להזמנות ששולמו מראש במלואן או בחלקן?

אם תבטל את הזמנתך עד 24 שעות (במקרים מסוימים, עד 48 שעות) לפני זמן האיסוף, כמעט בכל המקרים תקבל החזר מלא.

אם תבטל את הזמנתך בתוך לפחות 24 שעות (במקרים מסוימים, 48 שעות), כמעט בכל המקרים תקבל את ערך ההשכרה פחות החיוב הניהולי שצוין בתנאים וההתניות שלך. החזרים כספיים מעובדים בתוך 5 ימי עסקים והם יופיעו בחשבונך בתוך 5-3 ימי עסקים, בהתאם למדיניות הבנק שלך.

מתייחס לכל ההזמנות:

אם התשלום המקוון שלך קטן מהחיוב הניהולי שצוין, לא יתבצע כל החזר עבור הזמנת השכרת הרכב שלך במקרה שתבטל את ההזמנה בזמן החלת החיוב הניהולי.

אם ההזמנה שלך בוצעה פחות מ- 24 שעות (במקרים מסוימים, 48 שעות) לפני האיסוף, מדיניות הביטולים תחול על הזמנתך באופן אוטומטי.

כל הביטולים אמורים להתבצע בסעיף ניהול הזמנה, ולא ישירות בחברת השכרת הרכב. אם תסכים לבטל ישירות בחברת השכרת הרכב בעת ההגעה, עליך להודיע גם לנו על שינוי זה בהזמנתך לפני שעת האיסוף כדי שהביטול יהיה אפשרי. אם לא תבטל ישירות מולנו יותר מ- 24/48 שעות לפני שעת האיסוף המתוכננת, אך ביטלת בחברת השכרת הרכב, לא תקבל החזר כספי.

ייתכן שלא תוכל לשנות את הזמנתך או לבטל תוספות אופציונליות פחות מ- 24 שעות לפני האיסוף.

מהי מדיניות הביטולים של הביטוח הנוסף?

אם רכשת ביטוח נוסף עם השכרת הרכב, הוא יתבטל אוטומטית אם תבטל את הזמנת השכרת הרכב.

מהי מדיניות אי-ההופעה שלכם?

לא יינתנו החזרים ללקוחות שאינם מופיעים למימוש הזמנתם. לקוחות שאינם יכולים לאסוף את רכבם כיוון שאין להם את המסמכים הדרושים ייחשבו גם הם כמי שביצעו "אי-הופעה" ולא יהיו זכאים להחזר.

חברת השכרת הרכב שומרת על הזכות לסרב למסור לך את הרכב אם אינך מגיע בזמן עם כל התיעוד הדרוש ועם כרטיס אשראי בעל מסגרת מספיקה למתן פיקדון עבור הרכב. במקרה של איחור בהגעה לדלפק ההשכרה, ואי-יצירת קשר עם צוות שירות הלקוחות שלנו לפני מועד האיסוף, או שפרטי הטיסה הנכנסת שלך לא נוספו להזמנה שלך, לא נוכל להבטיח את זמינות הרכב.  במקרה כזה, אלא אם השכרת הרכב בוטלה לפחות 48 שעות מראש, לא תהיה זכאי להחזר.

מאמרים קשורים