Tôi cần làm gì nếu cho rằng mình đã bị đại lý cho thuê xe tính phí nhiên liệu quá cao?

Nếu cho rằng mình đã bị nhà cung cấp tính phí thuê xe quá cao, trước tiên quý khách hãy thử nói chuyện trực tiếp với nhà cung cấp về việc này. Họ sẽ có một cái nhìn tổng quan đầy đủ về các khoản phí đã được áp dụng tại quầy làm thủ tục.

Nếu sau đó quý khách vẫn yêu cầu sự trợ giúp của chúng tôi, vui lòng đăng nhập vào phần Quản lý Đặt chỗ trên trang web của chúng tôi và sử dụng tính năng trò chuyện hoặc gửi email cho chúng tôi để xác lập trường hợp. Tùy theo mức độ phức tạp của vấn đề, có thể mất đến 20 ngày làm việc để giải quyết tình huống đó vì chúng tôi phải liên hệ với các nhà cung cấp để điều tra một cách đầy đủ.

Bài viết liên quan