Tôi nghĩ rằng tôi đã bị tính phí quá mức, tôi nên làm gì?

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp nếu quý khách nhận thấy bất kỳ khoản phí không mong muốn nào. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách đăng nhập vào Công cụ quản lý Đặt xe và nhấp vào 'Trung tâm Trợ giúp' để chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Bài viết liên quan