Tôi yêu cầu chứng từ từ lần thuê xe gần đây của mình bằng cách nào?

Cách nhanh nhất để nhận chứng từ quý khách cần là trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe. Nếu quý khách gặp khó khăn trong việc tiếp cận họ hoặc nhận những gì quý khách cần, chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách đăng nhập vào Công cụ quản lý Đặt xe và nhấp vào 'Trung tâm Trợ giúp' để chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Bài viết liên quan